Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG

CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG được thành lập năm 2002. Công ty chuyên sản xuất các loại phân bón hữu cơ, vi sinh và các loại phân bón lá hữu cơ. Trong giai đoạn này, rất ít doanh nghiệp chú tâm đến sản xuất phân hữu cơ và không nhiều nhà nông biết và sử dụng phân bón hữu cơ cũng như các sản phẩm vi..

SỨ MỆNH

Ứng dụng khoa học nông nghiệp từ phòng thí nghiệm ra đến đồng ruộng và giúp các nhà nông tăng chất lượng nông sản nhờ công nghệ sinh học tân tiến.

TẦM NHÌN

Luôn khám phá các giải pháp công nghệ sinh học tân tiến để mang lại cho khách hàng những lợi ích đáng kể đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

prev_doitac next_doitac
Facebook