Chính sách

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG

1.Gọi điện đến hotline 0906882715

2.Đặt trước tiếp qua website https://dientrangmart.com/

3.Đặt qua trang facebook Dientrang Mart 

Facebook